OSIGURANJE I SENZORI

SURADNJA YACHT-POOL I SENSE4BOAT

Kada je riječ o osiguranju, sve se vrti oko tri aspekta, odnosno tri kategorije: analizi i izboru osiguranja, prevenciji i smanjenju šteta, te obradi i popravku štete na plovilu. I vlasniku i osiguravajućoj kući važno je da šteta ne nastane, odnosno da se spriječi. Kako spriječiti da šteta nastane tema je kojom se bave svi koji na ovaj ili onaj način sudjeluju u ovoj priči. Vlasniku je važno da se brod, oprema, pogonski motor ne oštete, osiguranju također. Iako to na prvi pogled možda ne izgleda tako ali visoki prag sigurnosti i opreza, te edukacija prvi su aspekti opće sigurnosti plovidbe, plovila i općenito boravka na moru. Ono o čemu ćemo pisati su sve one sigurnosne predradnje i svi potezi koji će spriječiti nastanak štete i havarije. Ono što je potrebno u svim potencijalno opasnim situacijama je brza i pravovremena reakcija, a tu se na nautičkom tržištu nalazi više proizvoda, senzora i uređaja koji prate stanje sistema na plovilima i plovila u cjelini i koji vlasniku, odnosno mornarima u marinama dojavljuju promjene, kvarove, prodor mora u trup, požare i slično.

SIGURAN ZIMSKI SAN

Plovilo veći dio vremena u godišnjem ciklusu provede ne stalnom vezu u nekoj od marina ili lučica. Dio plovila prezimljuje na suhom gdje opet postoji mogućnost pojave štete uzrokovane vanjskim utjecajima. Postoje brojne situacije te opasnosti koje vrebaju dok plovilo mirno „stoji“ na vezu i ne koristi se. Osim opasnosti od šteta nanesenih od strane drugih plovila koja manevriraju marinom tu su i pasivne opasnosti koje vrebaju unutar samog plovila, a da za njih ne možemo znati sve dok možda nije prekasno.

smart bilge

SENZORI KALJUŽE
Jedna od najčešćih situacija kada dođe do prodora mora u trup plovila je dok se ono nalazi na zimskom vezu. Razloga tome može biti više. Nakon što se završi sezona, a ne odradi se nadzor podvodnog djela trupa i potrebni radovi, te ako se ostave usisni i ispušni ventili otvoreni, može doći do prodora. Tome može pogodovati i hladnoća, odnosno zaleđivanje i pucanje cijevi, ventila i instalacije. Za izradu ventila i instalacije često se koriste razne legure i
plastični materijali koji imaju svoje vrijeme zamora materijala i djelomičnog raspada a što može dovesti do popuštanja spojeva i prodora mora u trup. Sigurno je da se prevencijom, servisiranjem i kontrolom može većina tih
situacija izbjeći ili barem donekle spriječiti, međutim, ako već dođe do prodora mora u plovilo, tada je dobro imati i dodatnu sigurnost, a to je senzor. Napomenimo da se često i nakon kiše plovilo može napuniti vodom, odnosno
kišnicom. Pojavu i podizanje razine kaljuže najbolje će registrirati senzor kaljuže koji će vlasnika, ali i mornara u marini obavijestiti o novonastalom stanju. Njegova brza reakcija može spasiti vaše plovilo od potonuća i svakoj
osiguravajućoj kući će biti cilj da ovakav senzor imate na svome plovilu.

SENZORI DIMA
Vatra i dim dva su elementa koji idu jedan sa drugim. Dođe li do bilo kakvog zapaljenja, osim povećane temperature, dim je taj koji će otkriti pojavu požara. Razloga za zapaljenje je puno, a dobar dio razloga vezan je ili za električnu instalaciju i uređaje ili pak za motorni dio. Neovisno od toga da li je plovilo spojeno na vanjski izvor napajanja, na plovilu može doći do požara. Senzorom dima detektira se i znatno sprječava požar na samom plovilu ali i potencijalno širenje požara na ostala susjedna plovila. Senzor dima je senzor koji u neki prostor možete dodati zajedno sa senzorom temperature.

bilge sensor

SENZORI BATERIJA

Oprema na plovilu osim što se troši eksploatacijom ona pod utjecajem vanjskih faktora, odnosno morskih uvjeta stari. Brodske baterije su pravi primjer za to jer osim što se nekorištenjem odnosno nepunjenjem same prazne, one propadaju i zbog naglih promjena temperature i vlažnosti. Brodske baterije napajaju kaljužne pumpe, a ukoliko su one prazne prilikom ulaska mora u plovilo niti kaljužne pumpe neće reagirati. Senzori baterija možda i nisu toliko direktno povezani sa sprječavanjem nastanka štete iz perspektive osiguranja, međutim zasigurno mogu uštediti na održavanju baterija vlasnicima plovila ali i spriječiti da se na plovidbu ne krene sa poprilično ispražnjenim baterijama. Baterije je potrebno povremeno puniti kako bi se izbjegla sulfatizacija. Da bi se baterije mogle sigurno puniti, važno je znati koji je napon baterije prije početka punjenja. Ukoliko pokušamo puniti bateriju koja je u kratkom spoju (opet kao posljedica sulfatizacije) to dovodi do „kuhanja baterije“ (na primjer, radi kuhanja baterije došlo je do požara u marini Punat prije nekoliko godina u kojem je izgorjelo 7 brodova). Često se vlasnici brodova ponašaju na način da kažu prijatelju „daj mi uključi brod na struju kad si već u marini“, što vrlo često dovodi do opasnih situacija.

SENZOR ZA PRIVEZNE KONOPE

Zasigurno zanimljiva ideja iz perspektive osiguranja su senzori za privezane konope plovila na stalnom vezu. Iako se konopi kontroliraju ili barem provjeravaju vizualnom metodom, kod nevremena može doći do odvezivanja, pa čak i pucanja istih. Senzor koji bi upozorio da je jedan ili više konopa popustilo smanjio bi ili u potpunosti spriječio nastanak štete na plovilu kao i susjednim plovilima čime bi se znatno povećala sigurnost plovila na vezu.

SENZOR UGLJEN-MONOKSIDA (IZGARANJE PLINOVA – MOTOR) I BUTAN PROPAN (PLINSKE BOCE)

U posljednje vrijeme imali smo nažalost primjere gdje je došlo do gubitka ljudskih života radi plinova u plovilu za koje nitko od posade nije bio svjestan da su prisutni sve dok nije bilo kasno. Senzori ugljen-monoksida za plinove koji izlaze iz motora i motornog prostora te oni za butan propan iz plinskih boca i instalacija za kuhanje izuzetno su korisni suputnici. Sve nam to govori da možemo zaključiti da su senzori za plinove od izuzetne životne važnosti za sigurnost osoba na plovilu kao i za sprečavanje požara prouzrokovanih zapaljenjem plina.

yacht-pool

Osim navedenih senzora koji povećavaju sigurnost plovila postoje i uređaji za praćenje kretanja plovila pomoću kojih možemo znati svaku poziciju plovila, ali i ostale parametre vezane za navigaciju – poput brzine. Ovakvi senzori vrlo često su opremljeni i funkcijama postavljanja zone (Geofence) kod kojih kada plovilo izađe iz zone dolazi do promjene parametara rada. To je kao opcija jako dobro protiv krađe plovila i neovlaštenog korištenja. Sve gore navedene senzore, ali sigurno i neke dodatne opcije koje nismo nabrojali moguće je nabaviti u trgovinama nautičke opreme, na internetu ili pak na
sajmovima gdje sve više i više izlagača nudi neka od „smart“ riješenja za povećanje sigurnosti plovila.

Jedna jedinstvena i hvale vrijedna suradnja koja vlasnicima plovila osim samog povećanja sigurnosti njihovog plovila daje i više, jest suradnja renomiranog posrednika u nautičkom osiguranju Yacht-Pool International te firme Marina Cloud koja nudi proizvode pod brendom Sense4boat.
Sense 4 boat svakom osiguraniku Yacht-Pool-a nudi povoljnije uvjete nabave spomenutih uređaja dok istovremeno svaki korisnik uređaja Sense4boat koji ima Yacht-Pool policu osiguranja uživa veća pokrića i smanjenje direktnih troškova u slučaju da neka od šteta nastane unutar marine.
Jedan od primjera je i nepostojanje odbitne franšize u slučaju kada plovilo opremljeno senzorom za kaljužu pretrpi štetu od prodora mora unutar jedne od marina koja koriste Marina Cloud sistem i senzore Sense4boat, kod naknade troškova i/ili nagrade za spašavanje, zbog pružanja pomoći drugome plovilu u pogibelji te kod utvrđivanja štete i njezine likvidacije.
Osim navedenih partnera u cijeli projekt su uključene provjerene i pouzdane marine koje se nalaze pod certifikatom izvrsnosti „Yacht-Pool Checked & Trusted secure Marina“ za 2021. godinu. Za sada se tu radi o marini Vrsar, Funtana i Mitan.
Jedna takva sinergija i partnerstvo ostvareno je pomoću zajedničkih interesa, a to je pružanje što kvalitetnije, što pouzdanije i što svrsishodnije usluge za veću sigurnost plovila svakog pojedinog vlasnika plovila.

Svi novi i postojeći članovi Yacht-Poola također dobijaju 20% popusta na bilo koji Sense4Boat senzor koristenjem promo koda “YACHTPOOL” prilikom narudžbe preko web shopa!

certified