Napunite vaše baterije za samo 9€

Počevši od 1.11.2019. sva plovila koja ispunjavaju minimalne tehničko-sigurnosne preduvjete navedene niže mogu naručiti punjenje baterija po povlaštenoj cijeni od samo 9€ po punjenju. 

Naručite uslugu ovdje!

4 + 4 =

Odricanje od odgovornosti: Pružatelj usluge ne odgovara za eventualne štete na baterijama, elektroinstalacijama plovila ili bilo kakve druge štete koje nastaju na plovilu ili okolnim plovilima kao posljedica spajanja ili nespajanja plovila na struju. Isključiva je odgovornost vlasnika plovila osigurati tehnički ispravno plovilo cijelo vrijeme boravka u marini, neovisno o tome da li je spojeno na struju ili ne.

Vaše plovilo nije opremljeno senzorima?

Nema problema. Naručite senzore preko našeg webshopa, mi ćemo ih isporučiti na brod i organizirati ugradnju.
Naručite senzore